>

บัตรนั่งรถรางชมเมืองไครสต์เชิร์ช (Christchurch Tram)

บัตรนั่งรถรางชมเมืองไครสต์เชิร์ช (Christchurch Tram)


บัตรนั่งรถรางชมเมืองไครสต์เชิร์ช (Christchurch Tram)
รหัสทัวร์
TKA19106
ราคาเริ่มต้น
715 บาท/ท่าน ไฮไลท์

 • ขึ้นรถรางสายเก่แก่ Historic Tram ของเมืองไครสต์เชิร์ชได้แบบไม่จำกัดตลอดทั้งวัน
 • เดินทางสู่จัตุรัสมหาวิหาร (Cathedral Square), พิพิธภัณฑ์แคนเทอร์เบอรี (Canterbury Museum), สวนพฤกษศาสตร์ และสถานที่อื่น ๆ ได้แบบง่าย ๆ
 • ลองใช้พาหนะขนส่งสาธารณะยุคเก่าแก่ของไครสต์เชิร์ชที่เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีค.ศ. 1882

 สิ่งที่คุณจะได้พบ

ออกไปเที่ยวชมสถานที่ห้ามพลาดในไครสต์เชิร์ชแบบไม่เหมือนใครด้วยการนั่งรถรางกัน! เดินทางแบบช้า ๆ เพื่อจะได้มีเวลาชื่นชมบรรยากาศโดยรอบได้นานขึ้น, เที่ยวได้เยอะขึ้น และไม่ต้องกังวลกับการหาที่จอดรถ และด้วยการตกแต่งภายในสไตล์ย้อนยุค คุณจะได้ความรู้สึกราวกับย้อนเวลาไปสู่ปีค.ศ. 1882 ตอนที่รถรางเริ่มออกเดินทางรอบเมืองครั้งแรก! ออกแบบทริปได้อย่างที่คุณต้องการเพราะคุณสามารถแวะลงที่ป้ายไหนก็ได้ หรือถ้าเริ่มเหนื่อย อยากจะนั่งยาว ๆ ชมวิวสักพักแล้วค่อยลงไปเที่ยวต่อก็ได้เช่นกัน
 เกร็ดความรู้
เวลาทำการ:
 • ฤดูร้อน: 9:00-18:00 น. ทุกวัน (กันยายน-มีนาคม)
 • ฤดูหนาว: 10:00-17:00 น. ทุกวัน (เมษายน-สิงหาคม)
 • รถรางวิ่งทุก ๆ 15-20 นาที

 แผนที่


* กรุณาทำการเช็คราคากับเราอีกครั้งก่อนทำการจอง ขอบคุณค่ะ *
ประเภทบัตร ราคา/บาท สถานะ
บัตรนั่งรถรางเมืองไครสต์เชิร์ช 715

* กรุณาทำการเช็คราคากับเราอีกครั้งก่อนทำการจอง ขอบคุณค่ะ *

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บจก. สไมล์ทีจี xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

 อัตรานี้รวม

 • ค่าบัตร Pass ขึ้นรถราง Historic Tram หนึ่งวัน
 • ขึ้นลงจุดจอดรถราง 17 จุดตลอดเส้นทาง

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช่จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

 หมายเหตุ

 • เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีไม่ต้องเสียค่าเข้า
 • เพื่อเหตุผลทางความปลอดภัย ผู้ใหญ่ 1 คนสามารถดูแลเด็ก/เด็กเล็กอายุ 15 ปีหรือต่ำกว่าได้สูงสุด 5 คน
 • ผู้ที่ซื้อบัตรผู้ใหญ่ 1 ใบสามารถนำเด็กเข้าด้วยฟรีสูงสุด 3 คน หากเกินจากนั้น จะต้องชำระค่าบัตรคนละ 5 ดอลลาร์สหรัฐ
 • โปรดดูแผนที่สำหรับรายละเอียด จุดจอดรถราง
 • รถรางจะเริ่มออกจากจุดแรกที่แยกมหาวิหาร (Cathedral Junction) และมีจุดจอดรถตลอดเส้นทางทั้งหมด 17 จุด
 • ราคาที่เเสดงเบื้่องต้น อาจมีการเปลี่ยนเเปลงตามเรทเงินในเเต่ละวัน กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่
จำนวนผู้เข้าชม 206 ครั้ง


บัตรเข้าชมที่คล้ายกัน