ทัวร์เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ KISSING ALL SEASON 8วัน 5คืน (LX)

ทัวร์เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ KISSING ALL SEASON 8วัน 5คืน (LX)

มิวนิค เข้าชม BMW Welt จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ ซาลส์บวร์กมิวนิค เข้าชม BMW Welt จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ ซาลส์บวร์ก เบิร์ชเทสการ์เดน ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบโคนิก พิพิธภัณฑ์คริสตัลสวารอฟสกี้ อินส์บรูค เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ เมืองทิทิเซ่ วิลลินเก้น ซุก ยอดเขาทิตลิส ลูเซิร์น ซูริค


ทัวร์เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ KISSING ALL SEASON 8วัน 5คืน (LX)
รหัสทัวร์
GODE_LX00002 | GO3MUC-LH005
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
07 ก.พ. 67 - 20 พ.ค. 67
เดินทางโดย
alswissair.jpg
ราคาเริ่มต้น
77,900 /ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพ ฯ
 • วันที่

  2

  มิวนิค – เข้าชม BMW Welt - จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ – ซาลส์บวร์ก
 • วันที่

  3

  ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – หมู่บ้านเซนต์วูฟกัง - McArthur Glen Designer Outlet in Salzburg - ซาลส์บวร์ก
 • วันที่

  4

  ซาลส์บวร์ก – เบิร์ชเทสการ์เดน – ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบโคนิก – พิพิธภัณฑ์คริสตัลสวารอฟสกี้ - อินส์บรูค
 • วันที่

  5

  อินส์บรูค – เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ – เมืองทิทิเซ่ - วิลลินเก้น
 • วันที่

  6

  วิลลินเก้น - ซุก – ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น - ซูริค
 • วันที่

  7

  ซูริค –ทะเลสาบเบรียนซ์ - อินเทอร์ลาเกน - สนามบิน
 • วันที่

  8

  กรุงเทพ

20 มี.ค. 67 - 27 มี.ค. 67

ผู้ใหญ่
77,900
เด็กมีเตียง
77,900
พักเดี่ยว
13,900
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
77,900
เด็กมีเตียง
77,900
พักเดี่ยว
13,900
Group Size
26 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
20 มี.ค. 67 - 27 มี.ค. 67 77,900 77,900 - 13,900 - - 26
20 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67 77,900 77,900 - 13,900 - - 26

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บจก. สไมล์ทีจี xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 10 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน