ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์เเลนด์ ฝรั่งเศส 7วัน 4คืน

ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์เเลนด์ ฝรั่งเศส 7วัน 4คืน

เที่ยวอิตาลี สวิตเซอร์เเลนด์ ฝรั่งเศส 7วัน 4คืน ถ่ายรูปกับประตูชัยและหอไอเฟล ชมสิงโตหินเเละสะพานไม้ชาเปลที่เมืองลูเซิร์น เยือนทะเลสาบโคโม ช้อปปิ้งเต็มอิ่ม ณ ห้างลาฟาเเยตต์ ลา ซามาริแตง และ OUTLET


ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์เเลนด์ ฝรั่งเศส 7วัน 4คืน
รหัสทัวร์
GOIT_EK00044 | GO3MXP-EK012
จำนวนวันเดินทาง
7วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
14 มี.ค. 67 - 30 เม.ย. 67
เดินทางโดย
alemirates.jpg
ราคาเริ่มต้น
68,888 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพ - ดูไบ
 • วันที่

  2

  ดูไบ - มิลาน - มหาวิหารดูโอโม่
 • วันที่

  3

  มิลาน - ทะเลสาบโคโม - ลูเซิร์น - ซุก - ซูริค
 • วันที่

  4

  ซูริค - จูงเฟรา - อินเทอร์ลาเก้น - ดิจอง
 • วันที่

  5

  ดิจอง - ปารีส - La Vallee Village Outlet - พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ - ลา ซามาริแตง
 • วันที่

  6

  ล่องเรือแม่น้ำแซน - ประตูชัย - หอไอเฟล - แกลเลอรี่ ลาฟาเเยตต์ - สนามบิน
 • วันที่

  7

  ดูไบ - กรุงเทพ

14 มี.ค. 67 - 20 มี.ค. 67

ผู้ใหญ่
68,888 บาท
เด็กมีเตียง
68,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
68,888 บาท
พักเดี่ยว
8,900 บาท
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
68,888 บาท
เด็กมีเตียง
68,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
68,888 บาท
พักเดี่ยว
8,900 บาท
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
68,888 บาท
เด็กมีเตียง
68,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
68,888 บาท
พักเดี่ยว
8,900 บาท
Group Size
26 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
14 มี.ค. 67 - 20 มี.ค. 67 68,888 68,888 68,888 8,900 - - 26
25 เม.ย. 67 - 01 พ.ค. 67 68,888 68,888 68,888 8,900 - - 26
30 เม.ย. 67 - 06 พ.ค. 67 68,888 68,888 68,888 8,900 - - 26

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บจก. สไมล์ทีจี xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 51 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน