ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 6วัน 4คืน

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 6วัน 4คืน

ทริปเดียวเที่ยว 2 มหานคร อู่เจิ้นมนต์เสน่ห์แห่งเมืองโบราณ พระราชวังต้องห้าม ช้อปปิ้งถนนหวังฝูจิ่ง สัมผัสความยิ่งใหญ่กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน


ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 6วัน 4คืน
รหัสทัวร์
GOCN_CA00094 | GO1PVG-CA001
จำนวนวันเดินทาง
6วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
09 ม.ค. 67 - 13 เม.ย. 67
เดินทางโดย
alairchina.jpg
ราคาเริ่มต้น
28,991 /ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • วันที่

  2

  กรุงเทพฯ – สนามบินเซียงไฮ้– วัดพระหยก – ตลาดร้อยปีเฉิงหวังเมี่ยว – หาดไว่ทาน – ถนนนานกิง – ตึกเต้นรำ Fosun Foundation
 • วันที่

  3

  เซียงไฮ้ - ร้านผ้าไหม – เมืองโบราณอู่เจิ้น – ร้านบัวหิมะ
 • วันที่

  4

  นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองปักกิ่ง – จตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ถนนหวังฝูจิ่ง
 • วันที่

  5

  กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน – ร้านหยก – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ร้านผีเซี๊ยะ – ผ่านชมสนามกีฬารังนก
 • วันที่

  6

  ร้านไข่มุก – หอฟ้าเทียนถาน – ช้อปปิ้ง Outlet – สนามบินปักกิ่ง-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

22 ก.พ. 67 - 27 ก.พ. 67

ผู้ใหญ่
28,991
พักเดี่ยว
6,500
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,991
พักเดี่ยว
6,500
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,991
พักเดี่ยว
6,500
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,991
พักเดี่ยว
6,500
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,991
พักเดี่ยว
6,500
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,991
พักเดี่ยว
6,500
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,991
พักเดี่ยว
6,500
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,991
พักเดี่ยว
6,500
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,991
พักเดี่ยว
6,500
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,991
พักเดี่ยว
6,500
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
32,991
พักเดี่ยว
6,500
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
35,991
พักเดี่ยว
6,500
Group Size
26 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
22 ก.พ. 67 - 27 ก.พ. 67 28,991 - - 6,500 - - 26
01 มี.ค. 67 - 06 มี.ค. 67 29,991 - - 6,500 - - 26
02 มี.ค. 67 - 07 มี.ค. 67 29,991 - - 6,500 - - 26
07 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67 29,991 - - 6,500 - - 26
08 มี.ค. 67 - 13 มี.ค. 67 29,991 - - 6,500 - - 26
14 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67 29,991 - - 6,500 - - 26
21 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67 29,991 - - 6,500 - - 26
22 มี.ค. 67 - 27 มี.ค. 67 29,991 - - 6,500 - - 26
28 มี.ค. 67 - 02 เม.ย. 67 29,991 - - 6,500 - - 26
29 มี.ค. 67 - 03 เม.ย. 67 29,991 - - 6,500 - - 26
05 เม.ย. 67 - 10 เม.ย. 67 32,991 - - 6,500 - - 26
13 เม.ย. 67 - 18 เม.ย. 67 35,991 - - 6,500 - - 26

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บจก. สไมล์ทีจี xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 16 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน