ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน

ตะลุยเวียดนามกลาง เช็คอินแลนด์มาร์ค ล่องเรือกระด้ง เที่ยวชม "เมืองโบราณฮอยอัน" เมืองสีคัสตาร์ด


ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน
รหัสทัวร์
VN_VN00001 |
จำนวนวันเดินทาง
4วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
15 ธ.ค. 66 - 27 มี.ค. 67
เดินทางโดย
Vietnam Airlines
ราคาเริ่มต้น
9,990 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินดอนเมือง – สนามบินดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก – Apec Park – สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง – ซานตา มาริน่า
 • วันที่

  2

  เมืองโบราณฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – สะพานญี่ปุ่น – ล่องเรือกระด้ง
 • วันที่

  3

  เมืองดานัง – อิสระท่องเที่ยว หรือ เลือกซื้อ Option นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์
 • วันที่

  4

  สวนมหัศจรรย์ – โบสถ์สีชมพู – ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต – สนามบินดานัง – สนามบินดอนเมือง

23 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67

ผู้ใหญ่
13,990 บาท
พักเดี่ยว
3,000 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,990 บาท
พักเดี่ยว
3,000 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,990 บาท
พักเดี่ยว
3,000 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,990 บาท
พักเดี่ยว
3,000 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
10,990 บาท
พักเดี่ยว
3,000 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,990 บาท
พักเดี่ยว
3,000 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,990 บาท
พักเดี่ยว
3,000 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
10,990 บาท
พักเดี่ยว
3,000 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
9,990 บาท
พักเดี่ยว
3,000 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
10,990 บาท
พักเดี่ยว
3,000 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,990 บาท
พักเดี่ยว
3,000 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,990 บาท
พักเดี่ยว
3,000 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
10,990 บาท
พักเดี่ยว
3,000 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
9,990 บาท
พักเดี่ยว
3,000 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
10,990 บาท
พักเดี่ยว
3,000 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,990 บาท
พักเดี่ยว
3,000 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,990 บาท
พักเดี่ยว
3,000 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
10,990 บาท
พักเดี่ยว
3,000 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
9,990 บาท
พักเดี่ยว
3,000 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
10,990 บาท
พักเดี่ยว
3,000 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,990 บาท
พักเดี่ยว
3,000 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,990 บาท
พักเดี่ยว
3,000 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
10,990 บาท
พักเดี่ยว
3,000 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
9,990 บาท
พักเดี่ยว
3,000 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
10,990 บาท
พักเดี่ยว
3,000 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
Group Size
30 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
23 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67 13,990 - - 3,000 5,000 - 30
24 ก.พ. 67 - 27 ก.พ. 67 13,990 - - 3,000 5,000 - 30
25 ก.พ. 67 - 28 ก.พ. 67 12,990 - - 3,000 5,000 - 30
27 ก.พ. 67 - 01 มี.ค. 67 12,990 - - 3,000 5,000 - 30
28 ก.พ. 67 - 02 มี.ค. 67 10,990 - - 3,000 5,000 - 30
01 มี.ค. 67 - 04 มี.ค. 67 11,990 - - 3,000 5,000 - 30
02 มี.ค. 67 - 05 มี.ค. 67 11,990 - - 3,000 5,000 - 30
03 มี.ค. 67 - 06 มี.ค. 67 10,990 - - 3,000 5,000 - 30
05 มี.ค. 67 - 08 มี.ค. 67 9,990 - - 3,000 5,000 - 30
06 มี.ค. 67 - 09 มี.ค. 67 10,990 - - 3,000 5,000 - 30
08 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67 11,990 - - 3,000 5,000 - 30
09 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67 11,990 - - 3,000 5,000 - 30
10 มี.ค. 67 - 13 มี.ค. 67 10,990 - - 3,000 5,000 - 30
12 มี.ค. 67 - 15 มี.ค. 67 9,990 - - 3,000 5,000 - 30
13 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67 10,990 - - 3,000 5,000 - 30
15 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67 11,990 - - 3,000 5,000 - 30
16 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67 11,990 - - 3,000 5,000 - 30
17 มี.ค. 67 - 20 มี.ค. 67 10,990 - - 3,000 5,000 - 30
19 มี.ค. 67 - 22 มี.ค. 67 9,990 - - 3,000 5,000 - 30
20 มี.ค. 67 - 23 มี.ค. 67 10,990 - - 3,000 5,000 - 30
22 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67 11,990 - - 3,000 5,000 - 30
23 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67 11,990 - - 3,000 5,000 - 30
24 มี.ค. 67 - 27 มี.ค. 67 10,990 - - 3,000 5,000 - 30
26 มี.ค. 67 - 29 มี.ค. 67 9,990 - - 3,000 5,000 - 30
27 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 67 10,990 - - 3,000 5,000 - 30

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บจก. สไมล์ทีจี xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

อัตราค่าบริการนี้รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ
- ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด
- ค่าอาหารตามมือที่ระบุในรายการ
- ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ
- พักห้องละ 2-3 ท่าน
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมรรรม์
- ฟรีวีซ่า
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
- ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอด การเดินทาง
- ค่ารถรับ-ส่ง และน่าเที่ยวตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
- ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- ค่าป่าดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์, ค่าโทรศัพท์ ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
- ค่าดำเนินการอื่นๆ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย ค่าดำเนินการ แจ้งเข้า-ออกประเทศ
- ค่าอาหารพิเศษที่นอกเหนือจากที่รายการทัวร์ทําหนด และ รวมถึงการรีเควสอาหารพิเศษต่างๆ เช่น อาหารเจ มังสวิรัติ อาหารทะเล เป็นต้น
- ค่าบริการอื่นๆเพิ่มของสายการบิน เช่น ที่นั่ง อาหาร วีลแชร์ และ บริการเสริมอื่น (ถ้ามี)
- ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

จำนวนผู้เข้าชม 86 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน